Members

IIS: Institute of Industrial Science
iii: Interfaculty Initiative in Information Studies
Please add "@cvl.iis.u-tokyo.ac.jp" to get one's E-mail address.

Staff

Name Occupation Affiliation E-mail
Takeshi Oishi Associate Professor IIS, The University of Tokyo oishi
Masataka Kagesawa Research Associate IIS, The University of Tokyo kagesawa
Yoshihiro Sato  Project Research Associate  IIS, The University of Tokyo  yoshi 
Yasuhide Okamoto Project Research Associate  IIS, The University of Tokyo okamoto
Roxas Menandro Dela Cruz  Postdoctoral Fellow  IIS, The University of Tokyo  roxas 
Kiminori Hasegawa Technical Associate IIS, The University of Tokyo hasegawa


Adviser

Name Occupation Affiliation E-mail
Katsushi Ikeuchi Professor Emeritus The University of Tokyo ki


Cooperative Researchers

Name Occupation Affiliation E-mail
Takeshi Masuda Adjunctive Researcher National Institute of Advanced Industrial Science and Technology  


Research Assistant

Name Occupation Affiliation E-mail
Mikiko Yamaba Secretary IIS, The University of Tokyo cvl-sec


Students

Name Occupation Affiliation E-mail
Teruhisa Takano Doctor 3rd Year Grad. Sch. of Interdisciplinary Information Studies teruhisa-takano
Ryoichi Ishikawa  Doctor 3rd Year    Grad. Sch. of Engineering   ishikawa
Takashi Nemoto Master 2nd Year  Grad. Sch. of Engineering  nemoto
Ryo Suzuki  Master 2nd Year  Grad. Sch. of Engineering   r-suzu
Richard Sahala Hartanto  Master 1st Year  Grad. Sch. of Interdisciplinary Information Studies  richard
Masayuki Namita  Master 1st Year  Grad. Sch. of Engineering   namita
Atsuki Hirata  Master 1st Year  Grad. Sch. of Engineering   hirata


Graduates (Ikeuchi Lab. and Oishi Lab.)

Year Name
2018 Ayumi Han, Masaya Ogawa, Yuta Ike, Tetsuya Kobayashi, Kenta Hasegawa, Hiroki Kamba, Förderer Nicolaj (Special Auditor)  
2017 Carlos Morales, Tomoki Hori  
2016 Yoshie Kobayashi, Kousuke Fujimoto  
2015 Osamu Naito, Takahiro Okamoto, Kouhei Koide, Taiki Fukiage, Roxas Menandro Dela Cruz, Kaikin Ko, Shaodi You, Keiichi Watanabe, Katsuya Honda, Mikako Nakano 
2014 Ashwani Kumar,Wang Zhipeng, Takashi Ikegami, Shin Ishiguro, Yujin Zhang, Yosuke Shinya, Kenji Inose, Yuto Hosoya, Kentaro Suzuki 
2013 XiangQi Huang, Phongtharin Vinayavekhin, Kent Fujiwara, Min Lu, Yukiko Uno, Masaki Inaba, Tomoya Takeda, Shota Shimizu, Yewon Seo, Wing Hong Ko,
Ken Okahara, Tatsuya Kawaguchi, Mostafa Kamali Tabriz,Boxin Shi
2012 Hong Xun Zhao
2011 Shangbin Shu, Liang Xue, Yuta Narasaki 
2010 Tomoaki Higo, Akina Wada, Yusuke Chishiro, Yuki Otsuka, Ryo Nagatsuka, Yacine Mazari, Sun Yongqi, Hiroki Yamanaka,
2009 Yasuhide Okamoto, Tetsuro Morimoto, Shigemi Nagata, Ryota Matsuhisa, Raita Kudoh, Yuki Hamazaki
2008 Shirmila Mohottala, Bo Zheng, Tetsuya Kakuta, Manoj Perera, Akifumi Ikari, Masmei Ulinta Ginting, Wang Jinge, Sonoko Okura
2007 Rei Kawakami, Miti Ruchanurucks, Kazutaka Nakao
2006 Takaaki Shiratori, Nozomu Ogawa, Maiko Miyazaki, Daisuke Ota, Jun Sanagawa, Kazuki Shiota
2005 Atsuhiko Banno, Shintaro Ono, Shinichiro Nakaoka, Tomohito Masuda, Yoshihiro Sato, Ken Matsui, Takushi Shibata, Xiaolu Li, Naoya Saga, Kenta Kitamoto
2004 Hiroki Unten, Imari Sato, Daisuke Miyazaki, Takeshi Oishi, Shunsuke Kudoh, Ryo Ohta, Khairil Azmi, Naohito Ikeda, Yousuke Yamada
2003 Cheng Hua Zhu, Jun Takamatsu, Shuntaro Yamazaki, Robby T. Tan, Kenji Sakita, Yasuhiko Uehara, Yuichiro Hirota, Takaaki Harada
2002 Ryusuke Sagawa, Hiroshi Kawasaki, Kentaro Hashimoto, Ryo Ohkubo, Takuma Morita, Nobuyuki Yoshifuji, Hiroto Sonoda, Masahiro Bessho, Takashi Maekawa
2001 Koichi Ogawara, Ko Nishino, Hajime Ohno, Tatsuya Yoshida, Toru Takahashi
2000 Takuji Takahashi, Michihiro Murao, Akira Saegusa, Nobuaki Inaguma
1999 Hirohisa Tominaga, Taku Nishikawa, Megumi Saito, Morihiro Hayashida, Kyo Ezawa, Hiroshi Kano, Arihiro Nakamura
1998 Tomotaka Saito, Tomoyuki Horiuchi, Shinichi Ueno
CMU Santiago Conant, Shree K. Nayar, Sing Bing Kang, Mark D. Wheeler, Harry Shum, Fredric Solomon, Yoichi Sato, George V. Paul


Past Members, Visitors, and Researchers (Ikeuchi Lab. and Oishi Lab.)

Year Name
2018 Mawo Kamakura
2017 Shintaro Ono, Kaikin Ko, Yuko Nishine
2015 Wang Zhipeng, Min Lu, Yoshiko Matsuura, Liu Yiming, Saidi Farid, Bo Zheng, XiangQi Huang, Takeo Asai, Mayuko Yanase
2014 Kent Fujiwara,Mostafa Kamali Tabriz,Boun Vinh Lu,Ryo Kajiwara
2013 Bjoern Rennhak,Sota Shimizu,Phongtharin Vinayavekhin
2012 Keiko Motoki, Weida Zhou
2011 Yasuhide Okamoto, Rei Kawakami, Matthew Thomas Jones, Jean-Charles Bazin,Atsuhiko Banno
2010 Shunsuke Kudoh, Shirmila Mohottala, Kaoru Kikuchi, Manoj Vincent Perera, Sonoko Maeda
2009 Toshihiro Hayashi, Tetsuya Kakuta
2008 Jun Takamatsu, Takaaki Shiratori, Mahdi Ammar, Daisuke Miyazaki
2007 Patrick Winkler, Yuko Kai
2006 Mustapha Boukraa, Satoko Kobayashi
2005 Kazuhide Hasegawa, Yukie Hirayama, Mari Matsuda
2004 Wu Hong Wang, Thomas Jublot, Yuko Saiki
2003 Atsushi Nakazawa, Kenji Hara, Jin Hua Yang, Supatana Auethavekiat, Keni Bernardin
2002 Soshi Iba, Ryo Kurazume
2001 Kentaro Kawamura
2000 Kyoung-Bae Eum, Ikuyo Kai
1998 Prem Janardhan

> Back to Top